fbpx

Regulamin

Regulamin sklepu www.cathleenbutik.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.cathleenbutik.pl
 2. jest firma CATHLEEN BUTIK Ewa lewandowska
  ul. Warszawska55/104; 05-075 Warszawa
  Nip: 1130058688 , Regon: 012410094

2. Konto

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
 3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: założenie konta z loginem i hasłem bądź złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 4. Sklep www.cathleenbutik.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 5. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
 6. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 7. Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia realizujemy w dni robocze. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową.

4. Warunki płatności.

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą PayU Bank zachodni BZWBK Numer rachunku: 04109017530000000131185149

5. Termin płatności:

 1. Na przelew czekamy 2 dni, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

6. Wysyłka zamówienia

 1. Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 3-7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, zazwyczaj jednak towar zostaje wysłany w następnym dniu roboczym po dokonaniu zamówienia.

7. Dostawa zamówienia

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 3-7dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).

8. Reklamacje i zwroty:

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres cathleen_butik@wp.pl lub pocztą polską na adres Cathleen Butik ul. Warszawska 55/104 05-075 Warszawa
 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Cathleen Butik ul. Warszawska 55/104 05-075 Warszawa wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.cathleenbutik.pl
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www,cathleenbutik.pl oraz paragon. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.
 2. O chęci zwrotu prosimy poinformować drogą mailową cathleen_butik@wp.pl wpisując w tytule maila ZWROT oraz imię i nazwisko lub nr zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przeslij Namą na adres Cathleen Butik ul. Warszawska 55/104 05-075 Warszawa ( wyjątkiem jest bielizna, która nie podlega zwrotowi).
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 4. Towar nie może nosić absolutnie żadnych śladów użytkowania oraz powien posiadać wszystkie oryginalnie przymocowane metki. O chęci zwrotu prosimy poinformować drogą mailową cathleen_butik@wp.pl wpisując w tytule maila ZWROT oraz imię i nazwisko lub nr zamówienia.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

DANE OSOBOWE

 1. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych CATHLEEN BUTIK przetwarza dane osobowe Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Klient, który rejestruje się w Sklepie Internetowym CATHLEEN BUTIK wyraża zgodę na przetwarzanie przez CATHLEEN BUTIK danych osobowych podanych podane przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym CATHLEEN BUTIK, a także dane podane przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez CATHLEEN BUTIK usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowych CATHLEEN BUTIK. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, CATHLEEN BUTIK będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych CATHLEEN BUTIK uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, na żądanie Klienta wyrażone w złożonym zamówieniu, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia tychże celów.
 3. Klient, który wyraża chęć otrzymywania od CATHLEEN BUTIK informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez CATHLEEN BUTIK danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez Klienta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez Klienta adres e’mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez CATHLEEN BUTIK wiadomości w formie tzw. newsletterów.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez CATHLEEN BUTIK Ewa Lewandowska ul. Warszawska55/104; 05-075 Warszawa
  Nip: 1130058688 , Regon: 012410094.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez CATHLEEN BUTIK.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego CATHLEEN BUTIK poświęconej polityce prywatności.